CVA


君是诗中老作家,笑将丽句换名花。花因诗去情非浅,诗为花来语更佳。须好栽培承雨露,莫令憔悴困尘沙。他年烂漫如西蜀,我欲从君看绮霞。——宋-吴芾《和泽民求海棠》

 马蹄尘扑,春风得意笙歌逐。款门不问谁家竹,只拣红装,高处烧银烛。碧鸡坊里花如屋,燕王宫下花成谷,不须悔唱关山曲。只为海棠,也合来西蜀。